елювій

елювій
элювий - eluvium - Eluvium - продукти руйнування гірських порід, які залишилися на місці їх утворення. Формуються на горизонтальних поверхнях або на схилах, де слабко протікає денудація. Складають кори вивітрювання. У залежності від характеру материнських г.п. і типу вивітрювання можуть мати різну структуру (від уламкової до глинистої) і склад (каоліни, руди заліза, марганцю, алюмінію, нікелю тощо). Елювіальні утворення поширені на всій Україні. В Українських Карпатах та Кримських горах на крутих схилах вони представлені грубоуламковими утвореннями, на відносно пологих схилах формується ґрунтовий покрив, а на річкових терасах – молода каолінова кора вивітрювання. На кристалічних породах Українського щита розвинута потужна (до 60 м і більше) каолінова, рідше латеритна кора вивітрювання (ортоелювій). У Дніпровсько-Донецькій і Причорноморській западинах, Донецькому прогині, Волино-Подільській монокліналі поширені кори вивітрювання, утворені на осадових породах (метаелювій). Своєрідні елювіальні висококремнієві пухкі утворення трапляються на карбонатних породах (півд.-зах. схили Українського щита, Львівська крейдова западина). Всього на терит. України виявлено понад 16 різновікових горизонтів викопного елювію. Див. піски елювіальні, елювіальні розсипи.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "елювій" в других словарях:

  • елювіальний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • елювіальний — а, е, геол. Прикм. до елювій …   Український тлумачний словник

  • елювій — ю, ч., геол. Продукт вивітрювання і вилуговування гірських порід, які лишаються на місці свого утворення …   Український тлумачний словник

  • елювій — іменник чоловічого роду продукт вивітрювання і вилуговування гірських порід …   Орфографічний словник української мови

  • елювіальні розсипи — элювиальные россыпи eluvial placers, residual placers *eluviale Seifen – розсипи, які утворюються внаслідок вивітрювання руд і г.п., що містять корисні мінерали; представлені непереміщеними продуктами вивітрювання. Е.р. залягають на виході… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ландшафт — у, ч. 1) Загальний вигляд місцевості; пейзаж. 2) Малюнок, картина із зображенням перев. сільської місцевості. 3) геогр. Частина земної поверхні з певним сполученням рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу. •• Елювіа/льний… …   Український тлумачний словник

  • агат — agate Achat мінерал, різновид халцедону зі смугастою або плямистою текстурою або з декоративними включеннями. Розрізняють однозабарвлені А. сердолік,сардер, карнеол; стрічкові, бастіонні, шаруваті, плямисті, мохоподібні, ландшафтні, сагенітові,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • баритові руди — баритовые руды barite ores Baryterze природні мінеральні утворення, що містять барит в таких концентраціях, при яких технічно можливо і економічно доцільне його вилучення та використання. Родовища Б.р. поділяються на власне баритові і комплексні …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вольфрамові руди — вольфрамовые руды tungsten ores Wolframerze природні мінеральні утворення, що містять вольфрам в таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. використання технічно можливе і економічно доцільне. Відомо більше 20 мінералів вольфраму. З них… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглеутворення — углеобразование coalification *Kohlenbildund послідовне перетворення відмерлих рослин у вугілля викопне. У загальному процесі В. виділяють дві фази: торфоутворення і вуглефікацію. Ідеальним середовищем торфоутворення були болота з водою,… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»